Warsztaty nt. „Walcz z przemocą w szkole” w BiałobrzegachWorkshop for learners „Fight with violence in the school” in Białobrzegi

Warsztaty nt. „Walcz z przemocą w szkole” w BiałobrzegachWorkshop for learners „Fight with violence in the school” in Białobrzegi

DSC 3786Już piąta szkoła włączyła się w realizację warsztatów „Walcz z przemocą w szkole”. Tym razem w dniach 3 i 4 marca br. mieliśmy przyjemność gościć w Gimnazjum Publicznym im. Jana Pawła II w Białobrzegach. Podobnie jak dotychczas, dzieci aktywnie włączyły się w proponowane zabawy i ćwiczenia oraz chętnie podjęły dyskusję na temat sposobów ochrony przed zagrożeniami. Elementem warsztatów, który zawsze budzi największe zainteresowanie wśród uczestników, jest rozmowa mentorska. I tym razem, dzieci chętnie uczyły się sposobów na odbycie dobrej rozmowy z rówieśnikami by wesprzeć ich radą w rozwiazywaniu problemów.

DSC 3786The fifth school included in the implementation of the workshop “Fight against violence in schools”. This time, on 3rd and 4th March, we had the pleasure to be hosted in the Middle Public School name of Pope John Paul II in Białobrzegi. As before, children actively engaged in the proposed fun and exercises, and were willing to take the discussion on how to protect against threats. The element of the workshop, which is always the most interesting among the participants, was the conversation with mentor. And this time, the children eagerly learned how to hold a good conversation with peers to support their advice in solving problems.

 

Zapraszamy na http://www.beatbullying.org a więcej informacji o projekcie CyberMentors Europe można znaleźć tutaj.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z warsztatów. 

 

daphne  daphne eu   

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej programu Daphne III.

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CME consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

 

Please visit http://www.beatbullying.org. More information about the CyberMentors Europe project can be found here.

Below you can find some pictures from workshop:

 

daphne  daphne eu   

 

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CME consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.