Szóste warsztaty nt. „Walcz z przemocą w szkole”Sixth workshop – Fight with violence in schools

Szóste warsztaty nt. „Walcz z przemocą w szkole”Sixth workshop – Fight with violence in schools

P117041513 i 14 marca 2014 roku przeprowadziliśmy szóste warsztaty pt. „Walcz z przemocą w szkole”. Tym razem odwiedziliśmy Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie. W dwudniowym spotkaniu udział wzięło 28 przedstawicieli różnych klas należących do zespołu szkół.

Celem warsztatów było pokazanie sposobów przeciwdziałania zagrożeniom, na jakie narażone są dzieci. Młodzi ludzie poprzez udział w zrealizowanych warsztatach nabyli umiejętność osobistego wsparcia swoich rówieśników. Stali się mentorami a zdobytą wiedzę na temat zagrożeń (szczególnie nękania, szykanowania czy też przemocy) i sposobów radzenia sobie z nimi będą przekazywać dalej.

P117041513 and 14 March 2014, we conducted the sixth workshop titled “Fight against violence in schools.” This time we visited the School Textile and Economic in Rakszawa. The two-day meeting was attended by 28 representatives of different classes belonging to the school team.

The aim of the workshop was to show ways to counter threats faced by children. The young people through participation in workshops realized acquired skill personal support of their peers. They became mentors and gained knowledge about the risks (particularly bullying, harassment or violence) and how to deal with them will be passed on.

Młodzież zapoznała się też z platformą internetową dostępną pod adresem http://www.beatbullying.org umożliwiającą wsparcie osób mających problemy, poprzez rozmowę prowadzoną on-line. Warsztaty upłynęły w miłej atmosferze.

Więcej o projekcie CyberMentors Europe można znaleźć tutaj.

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z warsztatów.  

 

 

daphne  daphne eu   

 

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej programu Daphne III.

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CME consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.

Young people got to know also the platform http://www.beatbullying.org allowing for support for persons with problems through on-line discussion. 

More information about the project CyberMentors Europe can be found here.

You can see some photos of workshops below.

 

  

 

daphne  daphne eu   

 

With financial support from the Daphne III Programme of the European Union.
This publication/material/website has been produced with the financial support of the Daphne III Programme of the European Commission. The contents of this publication are the sole responsibility of CME consortium and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.