Taste Different

Taste Different

Taste Different
Okres realizacji: 01.08.2012 – 31.07.2014
Program pomocowy: Lifelong Learning Programme – Grundtvig Learning Partnerships
Numer projektu: 2012-1-IT2-GRU06-37670 4

Opis projektu:

W Europie żyje bardzo wiele osób zagrożonych marginalizacją. Z powodu braku wykształcenia, niewielkich szans na rynku pracy, braku wystarczającej znajomości języka czy umiejętności z zakresu ICT, są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Projekt Taste Different promował aktywne włączenie tych osób poprzez przygotowywanie jedzenia.
Powszechnie przyjmuje się, że jedzenie i przygotowywanie żywności jest kluczowym działaniem ludzi, obecność jedzenia w mediach i fakt, że pochłania ono dużą część wydatków każdego budżetu domowego potwierdza ten fakt. Jedzenie może jednoczyć ludzi, zachęcać ich do rozmawiania i dzielenia się swoimi historiami. Dzielenie się jedzeniem oznacza więcej niż tylko wspólny posiłek.

Taste Different miał na celu wykorzystanie tej różnorodności poprzez stworzenie miejsca dla zmarginalizowanych osób mieszkających w Turcji, Polsce i Danii. Miejsca, w którym mężczyźni i kobiety mogli spotkać się i poprzez nieformalne działania dzielić się swoimi tradycjami, wspólnie przygotowywać posiłki i działać na rzecz odkrywania wartości w różnorodności, jednocześnie rozwijając umiejętności w zakresie języka obcego czy ICT.

Partnerzy:

  • VFIN Videnscenter for integration (Dania);
  • Bartin Belediyesi (Turcja).