“Mobilność, Motywacja, Mentoring. To jest filozofia projektu ET-NEET’s, która sprawiła, że ten trwający 2 lata projekt, realizowany w ramach programu Erasmus +, odniósł taki sukces.” Komentarz, który usłyszeliśmy na konferencji podsumowującej projekt ET-NEET’s, w Lewisham, 29 czerwca, 2016, w wykonaniu Rossa Walker’a z organizacji TeachSport, był esencją celów, działań i założeń projektu. W wydarzeniu wzięło udział wiele osób, w tym przedstawiciele OECD oraz organizacji Directory for Social Change, koordynator programu Erasmus+ i inne organizacje szkolące młodzież, które dowiedziały się o projekcie ET-NEET’s, o uzyskanych wynikach i narzędziach oraz planowanych działaniach.

W dniu 28 czerwca 2016 roku w siedzibie Koordynatora projektu TeachSport w Londynie odbyło się ostatnie spotkanie partnerów w projekcie ET-NEET’s. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerów z Hiszpanii, Polski i Wielkiej Brytanii. Było ono poświęcone podsumowaniu projektu. Bardzo szeroko omówiono przygotowanie raportu końcowego. Zaprezentowano również działania, które muszą zostać podjęte przed zakończeniem projektu i złożeniem raportu. Poświęcono szczególną uwagę upowszechnianiu rezultatów projektu oraz modułowi Dissemination w narzędziu Admin Project System wykorzystywanym do zarządzania projektem. W czasie ostatniego spotkania przedstawiono również agendę konferencji finalizującej projekt.

Końcowe spotkanie partnerskie w ramach projektu odbyło się w Zoetermeer (Holandia) a zostało zorganizowane przez Leido Academy w dniach 7 i 8 lipca 2016 r. Głównym przedmiotem spotkania była dyskusja nad dwoma końcowymi rezultatami projektu: O3 „Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” i O4 „Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie decydentów i polityków społecznych” a także przegląd realizacji całości projektu.

0