W dniach 7-11 marca 2016 r. w Londynie odbyło się szkolenie dla polskich NEETs. Organizatorem szkolenia w ramach projektu ET-NEETS – Effective Training for NEETs była organizacja TeachSport.

Czwarte spotkanie partnerskie w ramach projektu odbyło się w Madrycie w siedzibie fundacji CECE w dniach 18 i 19 lutego 2016 r. Głównym przedmiotem spotkania była dyskusja nad dwoma końcowymi rezultatami projektu: O3 „Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” oraz O4 „Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie decydentów i polityków społecznych”.

0