FIL – Finances In everyday Life

FIL – Finances In everyday Life

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-RO01-KA204-063042

Opis projektu:

Dostarczanie niezbędnej wiedzy i umiejętności w dziedzinie finansów i kompetencji informatycznych osobom uczącym się, znajdującym się w niekorzystnej sytuacji jest niezbędne do poprawy jakości ich życia i samopoczucia. Projekt FIL jest odpowiedzią na problem luki w wiedzy finansowej wynikającej z braków w podstawowych umiejętnościach.

Cele projektu:

 • poszerzenie kompetencji edukatorów osób dorosłych w zakresie efektywnego nauczania finansów i umiejętności informatycznych poprzez przygotowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER-ów) zawierających innowacyjny, dostosowany do indywidualnych potrzeb kurs ,,Finanse w życiu codziennym”;
 • poprawa potencjału finansowego osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, poprzez zwiększenie ich umiejętności informatycznych i finansowych, zdefiniowane jako: ,,połączenie świadomości, wiedzy, umiejętności, postawy i zachowań niezbędnych do podejmowania rozsądnych decyzji finansowych i ostatecznie osiągnięcia indywidualnego dobrobytu finansowego”.

Rezultaty projektu:

 • OER-y z kursem online ,,Finanse w życiu codziennym”;
 • Przewodnik dla edukatorów ,,Miłej podróży! Na drodze do doskonalenia podstawowych umiejętności”

Grupa docelowa:

 • edukatorzy (w tym nie profesjonaliści, pracujący w placówkach kształcenia nieformalnego, ośrodkach kształcenia osób dorosłych, szkołach dla osób dorosłych, uniwersytetach trzeciego wieku, ośrodkach społecznych, organizacjach wolontariackich) pracujący z osobami ze środowisk defaworyzowanych;
 • dorośli słuchacze ze środowisk defaworyzowanych, w tym: osoby mieszkające na odległych obszarach; bezrobotni (również: osoby żyjące w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, kobiety); seniorzy, osoby o niskich kwalifikacjach lub niskim wykształceniu, imigranci.

Partnerzy:

 • CDA – Arad, Rumunia – Koordynator
 • CWEP – Rzeszów, Polska
 • FYG CONSULTORES – Walencja, Hiszpania
 • LABC S.R.L. – Turyn, Włochy
 • BEST Institut GmbH –Wiedeń, Austria
 • UNIVERSITY OF THESSALY – UTH – Volos, Grecja

Na stronie CWEP w opisie projektu FIL brakuje :

Website: https://fil.erasmus.site/
FB: FIL-Finances in Everyday Life