MASTERS – Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs

MASTERS – Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-RO01-KA202-063055

Opis projektu:

MASTERS dąży do promowania praktyk zawodowych w małych i mikroprzedsiębiorstwach, opracowując i zatwierdzając zbiór praktycznych i metodologicznych narzędzi wspierających rozwój zawodowy doradców zawodowych w MŚP oraz trenerów VET, aby umożliwić im wdrażanie skutecznych programów praktyk zawodowych.

Następujące rezultaty zostaną utworzone i wdrożone do końca trwania projektu:

 • Desk research w zakresie kształcenia ustawicznego w miejscu pracy, a w szczególności podobieństw oraz różnic w zakresie praktyk zawodowych.
 • Program nauczania, skierowany do szkoleniowców pracujących w MŚP oraz doradców pracujących przy programach praktyk zawodowych.
 • Szkolenie online MASTERS.
 • Zestawu narzędzi do celów rozpoznawania i walidacji nieformalnego i pozaformalnego uczenia się, zdobytego podczas kształcenia w miejscu pracy.
 • Wewnętrzny program pilotażowy oraz poradnik dydaktyczny w zakresie samodzielnego uczenia.
 • Program pilotażowy MASTERS o profilu praktycznym.

Bezpośrednią oraz pośrednią grupą docelową projektu są:

 • Mentorzy ds. praktyk zawodowych w firmach,
 • Doradcy zawodowi,
 • MŚP,
 • Organizacje europejskie,
 • Organizacje ds. walidacji kompetencji,
 • Biura pośrednictwa pracy dla młodzieży,
 • Praktykanci w przedsiębiorstwach europejskich,
 • Dostawcy usług kształcenia i szkolenia zawodowego,
 • Instytucje związane z praktykami zawodowymi,
 • Specjaliści ds. zasobów ludzkich,
 • Nauczyciele, studenci, dziekani, rektorzy kierunków związanych z zarządzaniem biznesem,
 • Uczniowie biorący udział w programach praktyk zawodowych.

Strona projektu: https://masters.erasmus.site/

Partnerzy:

 • Koordynator projektu – Krajowa Rada Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prywatnych z Rumunii – ARAD, Rumunia
 • ERIFO Zawodowe Szkolenia Edukacyjne – Rzym, Włochy
 • FyG Consultores – Walencja, Hiszpania
 • Instytut Szkolnictwa Wyższego Via Sarandi – Rzym, Włochy
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości – Rzeszów, Polska
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w Polsce – Rzeszów, Poland