Gen-Z: Developing competences and opportunities for social media entrepreneurship

Gen-Z: Developing competences and opportunities for social media entrepreneurship

Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-UK01-KA202-061407

Opis projektu:

Projekt Gen-Z ma na celu wzmocnienie pozycji Pokolenia Z w przedsiębiorczości związanej z mediami społecznościowymi, przy jednoczesnym rozwijaniu kluczowych kompetencji i umiejętności związanych z zatrudnieniem. Kolejnym efektem tego projektu będzie umożliwienie powiązań, dzięki którym beneficjenci projektu Gen-Z będą mogli wspierać inne przedsiębiorstwa posiadające możliwości korzystania z mediów społecznościowych w celu usprawnienia swojej działalności.
Kluczowym aspektem do osiągnięcia tego celu jest zapewnienie, że wyposażamy również profesjonalistów VET tak, aby mieli oni pewność siebie i zdobywali niezbędne know-how do nauczania VET osób uczących się biznesu z wykorzystaniem mediów społecznościowych Gen-Z.

W trakcie realizacji projektu, zostaną opracowane cztery główne rezultaty:

 1. Profile przedsiębiorców na mediach społecznościowych.
 2. Program szkoleń dotyczący mediów społecznościowych w biznesie.
 3. Sesje szkoleniowe.
 4. Gen-Z hub – cyfrowe narzędzia dydaktyczne.

Dzięki cyfrowemu, otwartemu i swobodnemu dostępowi do rezultatów projektu, uczenie się i umiejętności, przynoszą długoterminowe korzyści pokoleniom – młodzieży, nauczycielom i instytucjom edukacyjnym, nie tylko w krajach partnerskich, ale także w całej Europie.

Strona internetowa: https://genz-project.eu

Partners:

 • Koordynator – West Lothian College – Wielka Brytania
 • Institute of Entrepreneurship Development – Grecja
 • Instituto Para el Fomento del Desarrollo y la Formacion – Hiszpania
 • Mindshift Talent Advisory lda – Portugalia
 • Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology – Cypr
 • Evolve Global Solutions Ltd – Wielka Brytania
 • CWEP – Polska
 • The Rural Hub CLG – Irlandia