Entre-Forward: Enhancing Entrepreneurship Skills

Entre-Forward: Enhancing Entrepreneurship Skills

Czas realizacji: 01.09.2019 – 31.08.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-FR01-KA204-062880

Opis projektu:

Projekt Entre-Forward skupia się na podnoszeniu kwalifikacji i pokazuje, jak ważny jest rozwój umiejętności przedsiębiorczych. Projekt ma również na celu promowanie innowacyjnego podejścia do wzmocnienia współpracy pomiędzy przemysłem i edukacją w kierunku przedsiębiorczości oraz zaproponowanie innowacyjnych metod opartych na praktyce, w których uczniowie są zaangażowani w pracę nad projektem i/lub w działania motywacyjne.

Cele projektu

Głównym priorytetem Entre-Forward jest poszerzanie i rozwijanie kompetencji trenerów i innych osób pracujących z osobami dorosłymi, gdyż kluczowe jest dla nich wypracowanie określonego zestawu kompetencji. Główne cele projektu :

 • Promowanie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości, kreatywności i poczucia inicjatywy, szczególnie wśród młodych ludzi.
 • Wspieranie znaczenia innowacji, kreatywności i zdolności do planowania oraz zarządzania procesami.

Grupy docelowe:

Bezpośrednio:

 • młodzież i dorośli, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i wzmacnianiem rozwoju osobistego, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie jako pracownik lub rozpocząć własną działalność gospodarczą.
 • edukatorzy, trenerzy i doradcy, którzy będą doskonalić swoje umiejętności, wiedzę i metody w celu zapewnienia młodym ludziom spersonalizowanego i odpowiedniego wsparcia.

Pośrednio:

 • Instytucje edukacyjne i szkoleniowe, decydenci polityczni, podmioty publiczne i prywatne

Strona internetowa:  www.entre-forward.eu

Partnerzy:

 • Coopérative d’Initiative Jeunes – Francja – Koordynator
 • ISON Psychometrica -Grecja
 • Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) – Polska
 • União das Freguesias Gondomar (S. Cosme) Valbom e Jovim – Portugalia
 • Studio Risorse – Włochy
 • DEP Institut – Hiszpania