Nowy portal dla przedsiębiorców MŚP

Nowy portal dla przedsiębiorców MŚP

Zapraszamy przedsiębiorców do skorzystania z naszego doradztwa!

W ramach projektu „Rozwój Stowarzyszenia “Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” poprzez wdrożenie pakietu nowych usług dla przedsiębiorców” realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, przygotowany został Aktywny Portal Informatyczny dla Przedsiębiorców dedykowany MŚP z województwa podkarpackiego.

Continue reading

Artykuł naukowy

Artykuł naukowy

W dniach 24-26 maja 2013 r. w Karpaczu odbyło się I Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pod hasłem „Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu”, na które został przygotowany artykuł naukowy prezentujący zagadnienia poruszane w projekcie „Children Rough Sleepers”.

Continue reading

Spotkanie przed inauguracją projektu CyberMentor EuropeMeeting before inauguration of the project CyberMentor Europe

W dniu 17 maja 2013 r. w siedzibie Stowarzyszenia BeatBullying w Londynie odbyła się dyskusja przed inauguracją projektu dotyczącego przemocy rówieśniczej dotykającej dzieci i młodzież.

On May 17, 2013, at the office of the Association Beatbullying in London there was a discussion before the inauguration of the project on peer violence against children and youth.

Continue reading

Meeting in framework of the project Children Rough Sleepers

Meeting in framework of the project Children Rough Sleepers

On 3-4 March 2013 at the University of Wolverhampton (United Kingdom) took place a kick-off meeting in framework of the project entitled A Study Relating to Children Rough Sleepers who are Runaways & Homeless and Victims of Sexual Exploitation/Abuse & other Violence on the Streets and Development of Knowledge Transfer Activities that Improve Services & Policies to Support & Protect these Vulnerable Children implemented in framework of Daphne III programme. 

Continue reading