Wymagający e-konsument dźwignią rozwoju sektora e-commerce

Wymagający e-konsument dźwignią rozwoju sektora e-commerce

Pecos LogoWspółczesny świat oraz poziom rozwoju technologicznego i telekomunikacyjnego sprawia, że coraz więcej dziedzin naszego życia przechodzi diametralną metamorfozę lub też powstają zupełnie nowe, do tej pory nie znane. Nowoczesne technologie mają zdecydowany wpływ na nasze życie, dlatego wielu ludzi nie wyobraża sobie dzisiaj funkcjonowania bez Internetu czy też komputerów. W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie zmian w naszym życiu codziennym, a także w sposobie prowadzenia interesów. Wszechobecna cyfryzacja wymusiła na przedsiębiorcach zmianę modelu prowadzenia dotychczasowej działalności. Nie przez przypadek powstało powiedzenie: „Jeżeli ktoś nie funkcjonuje w Internecie, nie istnieje”. Z biegiem czasu można przypuszczać, że ta tendencja się jeszcze nasili, a ma to związek z faktem, że tradycyjny sposób prowadzenia biznesu jest coraz mniej opłacalny. Dzięki możliwościom jakie daje Internet, potencjalny Kowalski jest w stanie ograniczać koszty i maksymalizować zyski.

W ten sposób narodził się e-commerce, czyli model biznesowy obejmujący sprzedaż i dystrybucję produktów poprzez Internet. Ten rodzaj handlu daje wręcz nieograniczone możliwości i jest szansą mniejszych podmiotów na konkurowanie z rynkowymi potentatami. Rynek regionalny staje się dzięki temu rynkiem globalnym. E-commerce zaczyna powoli odgrywać pierwszoplanową rolę w handlu detalicznym, a czynnikiem decydującym o wyborze potencjalnego konsumenta takiej formy zakupu jest automatyzacja całego procesu. Motorem napędowym całej branży jest jednak coraz bardziej wymagający kupujący.[1]

E-konsument posiada bardzo zróżnicowane potrzeby w zależności od stanu posiadania oraz motywacji ich zaspokojenia. Głównymi czynnikami wpływającymi na decyzję o zaspokojeniu danych potrzeb są:

  • Uczucie braku posiadania danego dobra.
  • Otrzymanie informacji o danym produkcie.
  • Ujawnianie nowych potrzeb.
  • Zmiana sytuacji finansowej.
  • Zmiana oczekiwań w stosunku do produktu.

We współczesnym świecie bardzo trudno o przejrzysty podział między potrzebami podstawowymi, a potrzebami wyższego rzędu[2]. Często mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jedne zajmują miejsce drugich. E-konsumenci to złożona i specyficzna społeczność, której cechy determinują kształtowanie określonych modeli biznesowych i strategii. Z ekonomicznego punktu widzenia sektora e-commerce, bardzo istotne jest aby na bieżąco poznawać pojawiające się tendencje i typowe zachowania nabywcze.

Współczesny e-konsument jest świadomym klientem, który zakupy w Internecie traktuje bardzo naturalnie. Na wybór danego produktu lub usługi wpływ ma wiele czynników, które zaprezentowane zostały powyżej, niemniej jednak do głównych należy zaliczyć cenę oraz umieszczenie właściwych informacji o produkcie. Prognoza dotycząca branży e-commerce przewiduje wysoką dynamikę rozwoju w najbliższych latach. Ma to bezpośredni związek z wejściem na rynek nowych, młodych kupujących, którzy dorastali w dobie powszechnego dostępu do Internetu. Zmienność upodobań tej grupy w połączeniu z atrakcyjnością ekonomiczną sprawiają, że to rynek będzie musiał dostosować się niej, a nie na odwrót.

Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką poruszoną w niniejszym artykule, zapraszamy do zapoznania się z projektem realizowanym przez firmę Danmar Computers. Projekt pn. „Personalised e-Commerce Strategies for SMEs – PECOS4SMEs”, ma za zadanie zwiększenie wykorzystania potencjału e-commerce przez MŚP poprzez zaoferowanie im spersonalizowanego programu szkoleniowego ułatwiającego wdrożenie udanych strategii dopasowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informację na temat projektu znajdą Państwo na stronie: http://pecos4smes.eu/pl.

 

llp pl

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

 


[1] P. Chlipała, Podstawy antropologiczne badania zachowań ekonsumentów, [w:] Handel wewnętrzny, 2011, Warszawa, s. 69.

[2] M. Jaciow, R. Wolny, A. Stolecka-Makowska, E-konsument w Europie Komparatywna analiza zachowań, 2013, Gliwice, s. 12.