Cub@Work – Cultural Unconscious Bias in the workplace

Cub@Work – Cultural Unconscious Bias in the workplace

Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-DE02-KA202-007418

Opis projektu:

Głównym celem projektu Cub@Work jest rozwijanie wiedzy i kompetencji kadry kierowniczej i rekrutacyjnej MŚP w zakresie rozpoznawania, refleksji i zarządzania nieświadomymi uprzedzeniami, a także walidacja kompetencji, w celu zatrudnienia odpowiednich pracowników. Główny cel zostanie osiągnięty poprzez rozwój rezultatów Cub@Work.

W projekcie uczestniczy ośmiu partnerów z sześciu krajów UE (Niemcy, Włochy, Hiszpania, Irlandia, Polska, Dania). Partnerzy zostali wybrani ze względu na ich zaangażowanie oraz doświadczenie w dziedzinie VET i/lub szkoleń międzykulturowych we własnym kraju.

Rezultaty projektu Cub@Work:

 • Zestaw narzędzi do zarządzania nieświadomymi uprzedzeniami – będzie on zawierał 6 komponentów, które umożliwią samoocenę nieświadomego uprzedzenia, testowanie, analizę, zdobywanie wiedzy i umiejętności a także ich walidację.
 • Szkolenie online Cub@Work – 4 moduły szkoleniowe, mające na celu podniesienie kompetencji zawodowych przedsiębiorców i kadry rekrutacyjnej.

Grupy docelowe:

 • Kadra kierownicza i rekrutacyjna MŚP,
 • Trenerzy VET oraz pracownicy publiczni odpowiedzialni za prowadzenie szkoleń VET.

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Partnerzy:

 • Koordynator: assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH– Niemcy
 • LABC – Włochy
 • Co&so – Włochy
 • Instalofi Levante – Hiszpania
 • Institute of Technology Tralee – Irlandia
 • Krajowa Izba Gospodarcza – Polska
 • CWEP – Polska
 • Brainlog – Dania