4.0 ANDCOM – 4.0 didactic approaches in duty of developing ANDragog’s COMpetences

4.0 ANDCOM – 4.0 didactic approaches in duty of developing ANDragog’s COMpetences

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-PL01-KA204-065130

Opis projektu:

4.0 ANDCOM koncentruje się na roli andragogów – edukatorów osób dorosłych, którzy planują, organizują i prowadzą działania edukacyjne w różnych ośrodkach i instytucjach kształcenia. To oni są bezpośrednią grupą docelową projektu 4.0 ANDCOM, a szczególni Ci, którzy uczą dorosłych o niskich kwalifikacjach, – którzy są z kolei pośrednią grupę docelową tego projektu.
Projekt 4.0 ANDCOM ma na celu zwiększenie świadomości oraz umiejętności w zakresie rozwiązań Przemysłu 4.0 na potrzeby edukacji osób dorosłych o niskich kwalifikacjach. Ponadto projekt ma na celu wprowadzenie nowego podejścia do edukacji dorosłych o niskich umiejętnościach i niskich kwalifikacjach, rozwijanie kompetencji edukatorów w andragogice, aby mogli oni dostosowywać swoje programy nauczania, oraz zapewniać skuteczne, a także innowacyjne nauczanie. Projekt będzie dotyczył umiejętności cyfrowych, kompetencji w zakresie ICT oraz Przemysłu 4.0, co przyczyni się do wprowadzenia innowacji w nauczaniu i zwiększania motywacji u osób uczących się.

W trakcie realizacji projektu, zostaną opracowane dwa główne rezultaty dla andragogów:

 1. Kursy na urządzenia mobilne: „Przemysł 4.0 w nauczaniu dorosłych o niskich kwalifikacjach”
 2. Poradniki wideo: „Jak wdrożyć koncepcje Przemysłu 4.0 w efektywnym nauczaniu dorosłych o niskich kwalifikacjach?”

Powyższe rezultaty dotyczą następujących koncepcji Przemysłu 4.0:

 • Internet przedmiotów, na potrzeby pedagogiczne edukacji dorosłych.
 • Produkcja addytywna, jako przedmiot dydaktyki dorosłych.
 • Rzeczywistość rozszerzona, alternatywa dla analogowych materiałów dydaktycznych.
 • Robotyka, która nie musi być trudna.
 • Cyberbezpieczeństwo, niezbędny element każdego procesu uczenia się.
 • Przetwarzanie w chmurze, przyszłość zarządzania i przechowywania danych.
 • Sztuczna inteligencja, czyli edukacja przyszłości.

Wszystkie opracowane w ramach projektu rezultaty będą dostępne, jako otwarte zasoby edukacyjne w siedmiu językach partnerstwa, oprócz angielskiego.

Strona projektu: https://andcom.erasmus.site/

Partnerzy:

 • KoordynatorSTOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Polska
 • SOCIAL INNOVATION FUND SIF – Litwa
 • BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG UND PERSONAL TRAINING GMBH – Austria
 • S.C. LUDOR ENGINEERING SRL S.C. – Rumania
 • MINDSHIFT TALENT ADVISORY – Portugalia