WOT – Biuletyn nr 3

WOT – Biuletyn nr 3

Prezentujemy trzeci numer biuletynu wydanego w ramach projektu WOT.

Więcej informacji na temat projektu WOT znajdziesz na stronie internetowej projektu oraz facebooku.