TEACHER 4.0 – comprehensive method of implementation of Industry 4.0 concept into didactic practice in primary and secondary schools

TEACHER 4.0 – comprehensive method of implementation of Industry 4.0 concept into didactic practice in primary and secondary schools

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-PL01-KA204-065130

Opis projektu:

Digitalizacja i Przemysł 4.0, których jesteśmy obecnie świadkami w wielu sferach życia (nie tylko w zaawansowanym przemyśle), stworzyły ogromne wyzwanie dla systemów edukacyjnych i ich najważniejszych przedstawicieli, nauczycieli.
Projekt Teacher 4.0 koncentruje się na kompetencjach dydaktycznych nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych w ramach Przemysłu 4.0. Kompetencja ta, dzięki rozwojowi technologii, stała się kluczowa we współczesnym świecie.

Głównym celem projektu jest:

 • Rozszerzenie i rozwój kompetencji nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych potrzebnych do skutecznego nauczania w kontekście Przemysłu 4.0.
 • Wspieranie wdrażania możliwości dydaktycznych Przemysłu 4.0 w programach szkół podstawowych i średnich.
 • Wzmocnienie zdolności nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych do rozwijania krytycznego myślenia i kreatywności uczniów poprzez włączenie innowacyjnych rozwiązań do procesu nauczania.

W trakcie realizacji projektu, zostaną opracowane dwa główne rezultaty:

 1. Podręcznik 4.0 dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych.
 2. Wideo 4.0 ze scenariuszem lekcji.

Teacher 4.0 wykazuje się znaczną innowacyjnością w porównaniu z poprzednimi projektami, ponieważ jest przeznaczony dla nowej grupy docelowej – nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych. Opracowuje innowacyjny kurs szkoleniowy i doradztwo w zakresie świadomości i umiejętności wykorzystania możliwości Przemysłu 4.0 w nauczaniu. Teacher 4.0 koncentruje się na podnoszeniu świadomości i wiedzy na temat tej nowej koncepcji oraz rozwijaniu związanych z nią umiejętności.

Strona projektu: https://teacher40.erasmus.site/

Partnerzy:

 • Koordynator – ZESPOL SZKOL IM KS. DRA JANA ZWIERZA – Polska
 • KAUNO RAJONO SVIETIMO CENTRAS – Litwa
 • AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOURE E RIBEIRA DO NEIVA – Portugalia
 • CWEP – Polska
 • CASA CORPULUI DIDACTIC TELEORMAN – Rumunia
 • LABC S.R.L. – Włochy