Szkolenie NEETs w Londynie

Szkolenie NEETs w Londynie

W dniach 7-11 marca 2016 r. w Londynie odbyło się szkolenie dla polskich NEETs. Organizatorem szkolenia w ramach projektu ET-NEETS – Effective Training for NEETs była organizacja TeachSport.

W szkoleniu wzięło udział 4 młodych ludzi, którzy spełniali warunki projektu, a mianowicie: byli w wieku do 24 lat w momencie uczestnictwa w szkoleniu, nie uczyli się, nie pracowali i nie szkolili. Uczestnicy pochodzili z małych miast i miejscowości z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Przed szkoleniem otrzymali niezbędne informacje dotyczące miejsca szkolenia, dojazdu oraz planu szkolenia (agendy). Szkolenie prowadził wysoko wykwalifikowany trener Tony Davis z TeachSport.Pierwszego dnia uczestnicy przeprowadzili prezentację, którą przygotowali przez wyjazdem. Miała ona na celu zaprezentowanie własnej osoby i rozpoczynała pierwszą sesję tzw. przełamania lodów. Prezentacja dotyczyła oczekiwań odnośnie kursu i wyjazdu do Londynu. W tym dniu NEETs poznawali zasady, znaczenie mowy ciała oraz różne metody komunikacji międzyludzkiej.

„Umiejętności interpersonalne oraz pewność siebie to korzyści jakie wyniosłem ze szkolenia, uważam że takie szkolenia powinny się odbywać cyklicznie” – podsumowanie pierwszego dnia przez Norberta.

W drugim dniu szkolenia dowiedzieli się jak ważne jest być asertywnym i pewnym siebie. Zajęcia teoretyczne zostały wzbogacone o zajęcia praktyczne (ćwiczenia) taekwondo, które dały szansę zapoznania się z zasadami samoobrony i zachowania w sytuacjach zagrożenia życia. Tego dnia odbyła się również wycieczka do Greenwich.

Opinia Ani jednej z uczestniczek: „Samoobrona oraz pewność siebie mają wiele wspólnego, mam nadzieję, że zawsze będę o tym pamiętać”.

Kolejnego dnia to jest trzeciego szkolenie obejmowało biznesowe znaczenie umiejętności indywidulanych i grupowych, oraz sposób wykorzystania mediów społecznościowych w codziennym życiu. Tego dnia grupa szkoleniowa pojechała również na wycieczkę do centrum Londynu, aby zwiedzić najbardziej popularne miejsca takie jak: Buckingham Palace; Westminster Abbey; Palace of Westminster i Big Ben; London Eye; St. James’s Park; London Bridge; Trafalgar Square.

„Szkolenie było super, trafnie dobrane treści i zajęcia dodatkowe, marzyłam żeby zobaczyć Londyn i to się spełniło. Poznałam fantastycznych ludzi i pierwszy raz słyszałam angielski akcent. Przeraziła mnie wielkość Londynu, do tej pory myślałam, że to miasto przeciętnej wielkości. To był cudowny czas, dziękuję wszystkim którzy mi to umożliwili” – powiedziała Alina.

Następnego dnia szkolenia odbyła się praca w grupach, poruszono problem umiejętności komunikacyjnych oraz sposobów rozwiązywania problemów. Uczestnicy mieli za zadanie wymyślić dowolną grę sportową i za pomocą werbalnych i niewerbalnych kanałów informacji przekazać zasady drużynie przeciwnej. Dodatkowo odbyły się zajęcia muzyczne z gry na bongo.

Opinia Kasi: „Nie wiedziałam, że gra na bongo to doskonały przykład na słuchanie innych oraz wspólne działanie”.

Na zakończenie piątego dnia podsumowano całe szkolenie, a uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa.