StartCraft – Training for managerial competences in VET for the small businesses of the crafts sector

StartCraft – Training for managerial competences in VET for the small businesses of the crafts sector

Czas realizacji: 31.10.2020 – 30.09.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu:2020-1-BE01-KA202-074896

Opis projektu:

Przedsiębiorstwa rzemieślnicze odgrywają zasadniczą rolę w poprawie jakości życia, a ponieważ mogą mieć wpływ na stabilność i spójność społeczeństwa, są nieodzowną częścią przyszłości. Jednak w wysoce konkurencyjnej gospodarce, dobre know-how nie zawsze wystarcza do opracowania udanego projektu biznesowego.

Głównym celem projektu StartCraft jest zaspokojenie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorców rzemieślniczych w zakresie kluczowych umiejętności przekrojowych w oparciu o nowe badania oraz wzmocnienie ich umiejętności biznesowych. StartCraft to partnerstwo UE, którego celem jest opracowanie podstawowych i innowacyjnych metod nauczania, które będą wspierać sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej, odpowiadając na zapotrzebowanie na kształcenie i szkolenie dzięki innowacyjnej propozycji opartej na uczestnictwie i technologiach informacyjno-komunikacyjnych.

Grupy docelowe projektu:

  • Przedsiębiorcy z branży rzemieślniczej;
  • Przedsiębiorcy z kręgów kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinach związanych z rzemiosłem (szycie i moda, przetwórstwo spożywcze, stolarstwo, projektowanie mebli).

Strona internetowa: https://startcraft.erasmus.site/

Rezultaty projektu:

O1: Raport mobilny dotyczący nauczania przedsiębiorczości rzemieślniczej i zapotrzebowania na umiejętności w jej zakresie według danych uzyskanych od przedstawicieli sektora – Raport mobilny będzie miał formę interaktywnego zasobu, który pozwoli na wyszukiwanie i filtrowanie odpowiedzi według różnych kryteriów (np. użytkownik będzie mógł wybrać umiejętność i na tej podstawie zaprezentowane zostaną metody jej rozwijania, czy też wyszukać umiejętności najbardziej poszukiwane na rynku przez przedsiębiorców rzemieślniczych, itp) i przedstawi najbardziej potrzebne umiejętności. Będzie również dostępny jako aplikacja mobilna, do której można się szybko dostać z dowolnego miejsca za pośrednictwem telefonu. Ponadto, aby uczynić go bardziej atrakcyjnym, będzie zawierać wskazówki dotyczące samorozwoju dla edukatorów i uczniów.

O2: Pakiet szkoleniowy StartCraft – Pakiet będzie stanowił zbiór narzędzi dotyczących głównych umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i umiejętności miękkich potrzebnych przedsiębiorcom rzemieślniczym.

O3: Narzędzie szkolenia rynkowego – będzie interaktywnym narzędziem online dostępnym na platformie StartCraft, i będzie miał na celu wsparcie uczących się rzemiosła w symulacji ich pomysłu biznesowego w rzeczywistym kontekście rynkowym.

O4: Notatki dydaktyczne dla osób prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe – notatki te pomogą uzupełnić szkolenie online o zalecenia i treści pedagogiczne w celu zwiększenia korzyści dla użytkownika końcowego.

Partnerzy:

  • Official Spanish Chamber of Commerce in Belgium and Luxembourg – Bruksela, Belgia (koordynator)
  • KAINOTOMIA & SIA EE – Larisa, Grecja
  • CWEP – Rzeszów, Polska
  • Valencia Innohub – Walencja, Hiszpania
  • Markeut Skills – Picassent, Hiszpania
  • Smooland – Lukka, Włochy
  • WICI – Bełchatów, Polska
  • Center for Social Innovation Ltd – Nikozja, Cypr