Spółdzielnie socjalne jako odpowiedź na wybrane problemy społeczne – artykuł w półroczniku „Ekonomia Społeczna”

Spółdzielnie socjalne jako odpowiedź na wybrane problemy społeczne – artykuł w półroczniku „Ekonomia Społeczna”

W numerze 2 półrocznika „Ekonomia Społeczna” (nr 2/2014) redagowanego przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ukazał się artykuł pt. Spółdzielnie socjalne jako odpowiedź na wybrane problemy społeczne. Przykład województwa podkarpackiego.

Artykuł został opracowany jako efekt realizacji własnego projektu badawczego Stowarzyszenia pn. „Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw”. W publikacji poruszono zagadnienie oceny istotności wpływu funkcjonowania spółdzielni socjalnych na niwelowanie wybranych problemów społecznych (m.in. ubóstwa i bezrobocia) oraz potencjalnych obszarów problemowych w ocenie takiego zjawiska, w tym także problemów oceny efektywności unijnych źródeł finansowania spółdzielni. Artykuł jest krytycznym głosem w dyskusji na temat zasad oceny skutków wsparcia udzielanego podmiotom społecznym celem wyrównywania standardów życia mieszkańców regionu.

Publikacja dostępna jest w wersji papierowej i elektronicznej (TUTAJ)