Seminarium upowszechniające projekt „TAP-Razem Przeciw Ubóstwu”

Seminarium upowszechniające projekt „TAP-Razem Przeciw Ubóstwu”

W dniu 30 sierpnia br. odbyło się seminarium upowszechniające projekt „TAP-Razem Przeciw Ubóstwu”, którego realizacja dobiega już końca. Zakończenie realizacji projektu jest czasem podsumowań i bardziej aktywnego dzielenia się wypracowanymi efektami. Z tego też względu właśnie na przedostatni dzień realizacji projektu zaplanowano seminarium upowszechniające, które odbyło się w Przeworsku, w sali konferencyjnej Restauracji ‘Terapia”.

Seminarium było formą spotkania wszystkich osób zainteresowanych projektem, a w szczególności: osób zagrożonych i dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, beneficjentów systemu pomocy społecznej, instytucji działających w ramach tego systemu oraz naukowców i polityków społecznych. W trakcie seminarium poruszone zostały kwestie dotyczące zarówno projektu, sposobu jego realizacji i wytworzonych efektów, jak też diagnozy samego problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz funkcjonowania systemu zabezpieczeń społecznych w Polsce i krajach partnerskich projektu. Ważnym elementem spotkania była prezentacja wszystkich rezultatów merytorycznych, tj. publikacji i metodologii oraz Repozytorium Internetowego. Podczas trwania seminarium, uczestnicy dyskutowali na temat form pomocy społecznej w obszarze walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, szczególnie w zakresie szkoleń z tematyki przedsiębiorczości. Każdy z uczestników otrzymał komplet materiałów informacyjnych i promocyjnych, w tym publikacje powstałe w ramach projektu.