Rozmowy kwalifikacyjne dla NEETs w MWSE

1 października 2015 roku w Małopolskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie odbyły się rozmowy kwalifikacyjne dla studentów, którzy byli zainteresowani udziałem w bezpłatnych warsztatach w Londynie.

Warsztaty odbędą się w ramach projektu Effective Training for NEETs (ET-NEETs) czyli Efektywne Szkolenia dla NEETs realizowanego przez Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości” w Rzeszowie. Organizator warsztatów pokrywa koszty kursu, przelotu oraz zakwaterowania i wyżywienia dla studentów, którzy pozytywnie przeszli rozmowę kwalifikacyjną. Warsztaty na temat: komunikacji interpersonalnej; przywództwa; umiejętności organizacyjnych; różnorodności życia społecznego; przedsiębiorczości przeprowadzi firma Teachsport. Aby wziąć udział w warsztatach należało spełnić następujące warunki: przynależność do grupy NEET-sów (ang. Not in Education, Employment, or Training): są to osoby, które nie kontynuują edukacji (mogą to być studenci studiów niestacjonarnych), niebiorące udziału w szkoleniu zawodowym i niepracujące; w wieku do 24 lat; oraz ze znajomością języka angielskiego przynajmniej na poziomie B1.