Logo projektu UPthEM

Logo projektu UPthEM

Przedstawiamy logo projektu UPthEM – Upskilling Pathways for Employability.

Projekt rozpoczął się niedawno (w listopadzie 2019). Projekt UPthEM ma na celu wykorzystanie zróżnicowanych doświadczeń krajowych w zakresie wspierania grup defaworyzowanych, w celu wprowadzenia innowacyjnego programu szkoleniowego UPthEM, aby wzmocnić szanse na zatrudnienie i perspektywy zatrudnienia osób defaworyzowanych. Partnerzy chcą skupić się na tych grupach docelowych i zaangażować je w udaną ścieżkę kariery zawodowej jako pracowników najemnych lub przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj: https://cwep.eu/upthem-upskilling-pathways-for-employability/