JIMINY – Journey to lncrease your techniques of eMotional lntelligence, digital awareNess and entrepreneurship lilestYle

JIMINY – Journey to lncrease your techniques of eMotional lntelligence, digital awareNess and entrepreneurship lilestYle

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-RO01-KA204-063136

Opis projektu:

W dzisiejszych czasach niski poziom kompetencji cyfrowych może postawić osobę w niekorzystnej sytuacji, nie tylko na rynku pracy, ale podczas codziennego funkcjonowania w społeczeństwie. Dlatego też istnieje wyraźny związek między zwiększaniem kompetencji cyfrowych a wysiłkami na rzecz tworzenia bardziej integracyjnych i spójnych społeczeństw. Wniosek jest taki, że zarówno nauczyciele dorosłych, jak i osoby poszukujące pracy muszą rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. Podstawową umiejętnością każdej osoby do osiągania dobrych wyników w miejscu pracy i lepszej integracji w życiu społecznym i gospodarczym jest także inteligencja emocjonalna. Samoświadomość, samozarządzanie, motywacja, empatia i umiejętności społeczne są obecnie uznawane za czynnik sukcesu osobistego i zawodowego.
Cel :

Celem projektu JIMINY jest poprawa technik inteligencji emocjonalnej, świadomości cyfrowej i przedsiębiorczego stylu życia wśród członków grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz edukatorów dorosłych.

Rezultaty projektu:
  • O1: Podręcznik Jiminy
  • O2: Osobisty Trener Jiminy

Partnerzy:

  • ADES – Curtea de Arges, Rumunia (koordynator)
  • CWEP – Rzeszów, Polska
  • SYMPLEXIS – Marusi, Grecja
  • Mindshift Talent Advisory – Lizbona – Portugalia
  • Valencia Innohub – Walencja, Hiszpania
  • CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED – Dublin, Irlandia
  • LABC S.R.L. – Turyn, Włochy

Strona internetowa projektu: https://jiminy.erasmus.site/pl/