IDEA: Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs

IDEA: Interactive toolset supporting Development of Educators of Adults’ skills in Boosting Entrepreneurship among NEETs

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-EL01-KA204-063049

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest poszerzanie i rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości u nauczycieli osób dorosłych (w ramach edukacji pozaformalnej) poprzez zapewnienie im odpowiedniej strategii motywacyjnej. W ramach projektu powstanie innowacyjne rozwiązanie – Interaktywny zestaw narzędzi dla nauczycieli osób dorosłych, które będzie wspierać rozwój ich umiejętności w zakresie nauczania przedsiębiorczości wśród młodzieży NEET. Narzędzie to pozwoli nauczycielom ocenić umiejętności młodzieży NEET, a następnie zaproponować odpowiednią ścieżkę kształcenia.
Grupa docelowa :
 • nauczyciele młodych osób dorosłych (zwłaszcza młodzieży NEET) w ramach nauki formalnej i pozaformalnej
 • młode osoby dorosłe w wieku 18 – 29, zwłaszcza młodzież NEET
Rezultaty projektu:
 • raport na temat nauczania przedsiębiorczości i zapotrzebowania na umiejętności z zakresu przedsiębiorczości (IO1)
 • interaktywny zestaw narzędzi wspierający rozwój umiejętności nauczycieli osób dorosłych w zakresie nauczania przedsiębiorczości wśród młodzieży NEET

Partnerzy:

 • KENTRO EREUNAS KAI ANAPTYXIS IERAS MHTROPOLIS SYROU– Syros, Grecja (koordynator)
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Rzeszów, Polska
 • Ke.Di.Vi.M2 KAINOTOMIA – Larissa, Grecja
 • MARKEUT SKILLS SOCIEDAD LIMITADA – Valencia, Hiszpania
 • CESIE – Trappeto, Włochy
 • Centrum Ksztalcenia Edukator S.p. z o.o. – Rzeszów, Polska
 • Diciannove Società Cooperativa – Genova, Włochy
 • CENTRE FOR EDUCATION – Cala D Or, Hiszpania

Strona internetowa: https://idea.erasmus.site/

Facebook: https://www.facebook.com/IDEAerasmusproject