Gen-Z – Trzeci biuletyn

Gen-Z – Trzeci biuletyn

Witamy w trzecim biuletynie projektu Gen-Z!

W tych trudnych czasach COVID-19, partnerzy projektu GEN-Z utrzymują dobre nastroje i kontynuują pracę na pełnych obrotach nad projektowaniem i rozwijaniem wszystkich potrzebnych materiałów i narzędzi, aby uczący się, trenerzy kształcenia i szkolenia zawodowego, nauczyciele i mentorzy byli w stanie lepiej wypełniać i rozwijać swoje luki w wiedzy i umiejętnościach. W tym zakresie, partnerzy ukończyli program szkoleniowy, stworzony w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorczości w mediach społecznościowych. Ten etap projektu ma na celu wzmocnienie kluczowych kompetencji i umiejętności zatrudnienia pokolenia Z, które odpowiadają działaniom w zakresie przedsiębiorczości społecznej.

POBIERZ