Entre – Forward – grupy fokusowe

Entre – Forward – grupy fokusowe

Partnerzy projektu Entre-Forward obecnie pracują nad stworzeniem narzędzia online.

Celem narzędzia jest pomoc doradcom zawodowym w ocenie umiejętności przedsiębiorczych młodych dorosłych, w celu świadczenia im usług dostosowanych do ich potrzeb i wdrażania konkretnych programów poradnictwa zawodowego. To narzędzie będzie szczególnie innowacyjne, ponieważ metoda oceny nie będzie miała tradycyjnej formy kwestionariusza, ale wykorzysta działania interaktywne i metody audiowizualne, które pozwolą ocenić umiejętności młodych dorosłych w formie scenariuszy i ćwiczeń symulacyjnych.

Aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty, partnerzy projektu przeprowadzili w swoich krajach mini grupy fokusowe. Grupy eksperckie, które zostały przydzielone do przeglądu narzędzia online, składały się z różnych ekspertów, tj. psychologów, przedsiębiorców, menadżerów HR, itp. Głównym zadaniem ekspertów była ocena trafności merytorycznej kwestionariuszy.

Grupa fokusowa w Polsce składała się z czterech ekspertów: trzech przedsiębiorców i jednego menadżera HR. W styczniu, eksperci otrzymali pliki, które mieli za zadanie ocenić. Ogólnie, oceny ekspertów były wysokie, jednak zdarzały się sytuacje, gdzie sekcje zostały ocenione niżej.

Ocena ekspertów z wszystkich krajów została szczegółowo opisana w raporcie, który będzie służył partnerom do poprawy kwestionariuszy i do ulepszania narzędzia online, które już wkrótce będzie dostępne!

Bądź na bieżąco i śledź nas na:

Strona internetowa: http://entre-forward.eu/pl/strona-domowa/

FB: https://www.facebook.com/EntreForward/