ECILP – European Certificate for Intercultural Learning Professionals

ECILP – European Certificate for Intercultural Learning Professionals

Czas realizacji: 01-10-2020 – 30-09-2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-DE02-KA202-007583

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest umożliwienie uznawania, zapewnienia przejrzystości i porównywalności kwalifikacji i efektów uczenia się dostawców usług IC (interkulturowych) (tj. trenerów IC, doradców i trenerów) poprzez opracowanie i ustanowienie ram dotyczących standardów zawodowych, przepisów dotyczących procesu akredytacji oraz narzędzia samooceny dla dostawców usług IC. Ramy będą oferować przejrzyste, oparte na dowodach, zrozumiałe i wiarygodne wytyczne w zakresie podejmowania decyzji klientom, osobom uczącym się, usługodawcom świadczącym usługi IC oraz instytucjom oferującym interkulturowe kwalifikacje szkoleniowe. Wytyczne i narzędzie samooceny dostarczą informacji na temat poziomu aktualnych kwalifikacji i wskazówek dotyczących uzyskania akredytacji.

W trakcie trwania projektu, powstaną 3 rezultaty:

  1. ECILP – Zestaw wytycznych dla europejskiego certyfikatu dla specjalistów w zakresie uczenia się interkulturowego.
  2. GRR – Regulacje i inne wymogi dotyczące procesu akredytacji ECILP.
  3. ECLIP centrum samooceny i walidacji online.

GRUPA DOCELOWA

Główną grupą docelową są trenerzy i organizatorzy szkoleń zawodowych, którzy już świadczą lub zamierzają świadczyć profesjonalne usługi interkulturalne.

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Partnerzy:

  • Koordynator: SIETAR Deutschland e.V. – Niemcy
  • Assist Gesellschaft für Unternehmensberatung und Personalentwicklung mbH – Niemcy
  • I.B.I. Intercultural Business Improvement b.v. – Holandia
  • CWEP – Polska
  • LABC S.R.L. – Włochy
  • Stichting Katholieke Universiteit Brabant – Holandia