EAST – Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET

EAST – Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-ES01-KA202-064035

Opis projektu:

Głównym celem projektu EAST jest opracowanie planu szkolenia w zakresie przedsiębiorczości / zarządzania małymi przedsiębiorstwami zgodnie z zaleceniami ECVET, a zatem mogącego mieć zastosowanie w różnych krajach. Kwalifikacja EAST będzie opisywać jednostki i efekty uczenia się odpowiadające profilowi przedsiębiorcy oraz określać wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje, aby stać się przedsiębiorcą. Pozwoli to na elastyczność ścieżki szkoleniowej dzięki rozwiązaniom w zakresie oceny i modułowej strukturze. Zostanie on streszczony w Suplemencie do certyfikatu Europass, w celu ułatwienia jego rozpoznania w całej Europie.

Cele projektu EAST są następujące:

 • Promowanie wysokiej jakości przedsiębiorczości i samozatrudnienia w całej Europie,
 • Zdefiniowanie profilu przedsiębiorcy z powiązaną wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami,
 • Opracowanie propozycji wniosku do systemu ECVET w nieformalnym i pozaformalnym kształceniu, w zakresie przedsiębiorczości, wraz z definicją Europass i ścieżki kształcenia, która będzie pasować do systemu efektów uczenia się,
 • Ustalenie zaleceń dotyczących stosowania ECVET w ustawicznym kształceniu w krajach partnerów,
 • Ustanowienie i promowanie metod e-learningu i uczenia się z wykorzystaniem aplikacji, a także korzystania z OER dzięki platformie internetowej,
 • Promowanie mobilności w kształceniu dorosłych i wkład w europejski obszar umiejętności i kwalifikacji.

Grupa docelowa:

Głównymi grupami docelowymi są osoby bezrobotne, kobiety i mężczyźni, w tym migranci i osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, które poszukują nowych możliwości na zmieniającym się rynku pracy w erze pokryzysowej. Brak im przygotowania do osiągnięcia profilu przedsiębiorcy i gubią się wśród szerokiej oferty szkoleniowej bez wyraźnej świadomości swoich potrzeb szkoleniowych i możliwych ścieżek kształcenia. Nie obowiązuje żadna granica wiekowa, jednak projekt EAST spodziewa się skierować swoje działania do osób w wieku 30-49 lat, o średnim lub długim stażu pracy, które stanowią największy blok ludności aktywnej zawodowo potencjalnie zainteresowanej samozatrudnieniem.

Partnerzy:

 • Asociación Valencia Inno Hub – Walencja, Hiszpania – Koordynator
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Łódź, Polska
 • Center for Social Innovation CSI – Nikozja, Cypr
 • KENTRO EPAGELMATIKIS KATARTISIS DIAS EPE – Karditsa, Grecja
 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Rzeszów, Polska
 • AMIStaDeS – Fai Amicizia con il Sapere – Rzym, Włochy
 • Centrum Badań nad Globalną Gospodarką – Poznań, Polska

Strona internetowa Projektu: https://east.erasmus.site
Facebook: https://www.facebook.com/EASTProjectUE/