Czy ubogie gospodarstwa domowe mogą oszczędzać? Artykuł w „Humanities and Social Sciences”

Czy ubogie gospodarstwa domowe mogą oszczędzać? Artykuł w „Humanities and Social Sciences”

O tym, że większość ludzi czuje potrzebę posiadania oszczędności, nauka przekonana jest od wielu lat. Czy jednak wszystkie gospodarstwa domowe mają taką możliwość i co na nią wpływa jest osobnym zagadnieniem.

W numerze 2 czasopisma naukowego „Humanities and Social Sciences” (2/2015) ukazał się artykuł pt. Oszczędności gospodarstw domowych osiągających dochody o niskiej użyteczności. Publikacja ta jest efektem realizacji własnego projektu badawczego Stowarzyszenia pn. „Badanie użyteczności dochodów polskich gospodarstw domowych i ich wpływu na zachowania gospodarstw”. Poruszono w niej zagadnienie oceny użyteczności dochodów osiąganych przez gospodarstwa domowe w Polsce oraz wpływu jaki ta ocena posiada na możliwość kreowania oszczędności w tychże gospodarstwach.

Publikacja dostępna jest w wersji papierowej i elektronicznej (TUTAJ).