Ukazanie się kolejnych publikacji naukowych stowarzyszenia w ramach działalności wydawniczej

Ukazanie się kolejnych publikacji naukowych stowarzyszenia w ramach działalności wydawniczej

Ukazanie się kolejnych publikacji naukowych stowarzyszenia w ramach działalności wydawniczej: „Poverty and social exclusion in selected European countries”, „Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich” oraz „Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich”.