The appearance of the next scientific publications of the association as part of the publishing business

The appearance of the next scientific publications of the association as part of the publishing business

The appearance of the next scientific publications of the association as part of the publishing business: “Poverty and social exclusion in selected European countries”, “Oblicza ubóstwa i wykluczenia społecznego w wybranych krajach europejskich” and “Modele zabezpieczenia społecznego w wybranych krajach europejskich”.