CONVET E-tools – pierwsze spojrzenie

CONVET E-tools – pierwsze spojrzenie

CONVET E-tools – pierwsze spojrzenie

CONVET E-tools jest zbiorem narzędzi i materiałów dla pionierów. Został stworzony aby proces odnajdywania kluczowych partnerów stał się łatwiejszy i bardziej zorganizowany.

Narzędzie jest podzielone na trzy gotowe do użycia części:

1. Wsparcie dla pionierów – zawiera:
a) Bazę danych interesantów – zawiera listę dodanych orgranizacji
b) Plan działania pionierów – niezależne narzędzie wspomagające orgranizaję jego akcji dotyczących interesantów
c) Raporty aktywności – jest ściśle powiązane z bazą danych interesantów. Raport może zostać dodany jedynie gdy przynajmniej jeden interesant został dodany.
d) Raporty – sekcja ta jest podsumowaniem wszystkich wprowadzonych interesantów i akcji z nimi związanych

2. Wymiana VET – jest narzędziem dostarczającym wszystkim zarejestrowanym użytkownikom możliwość komunikowania się pomiędzy sobą. Działa na zasadach standardowego forum internetowego.

3. Materiały ECVET – nic innego jak e-book zawierający materiały informacyjne ECVET.

 

aaaa

 

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę: http://con-vet.eu/