BRIDGES – Improving work-based learning through employers links

BRIDGES – Improving work-based learning through employers links

Czas realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2022
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2020-1-UK01-KA202-078809

Opis projektu:

BRIDGES będzie wspierał i ułatwiał podnoszenie kwalifikacji osób zawodowo zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym na wszystkich poziomach (nauczycieli, szkoleniowców, opiekunów, autorów kursów, zespołu ds. rozwoju biznesu, kadry kierowniczej) poprzez stworzenie ram bazowych i dostosowanych do potrzeb w zakresie skutecznego zaangażowania pracodawców oraz wysokiej jakości otwartych i innowacyjnych działań w zakresie doskonalenia zawodowego, zasobów cyfrowych oraz społeczności praktyków.

Punktem wyjścia tego procesu jest wewnętrzna analiza potrzeb przeprowadzona przez organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego uczestniczących w projekcie BRIDGES, a także paneuropejska analiza porównawcza praktyk i wyzwań związanych z zatrudnieniem, która doprowadzi do uzyskania rezultatów krótkoterminowych i wielojęzycznych (tj. do zakończenia projektu), a także rezultatów długoterminowych i trwałych (tj. po zakończeniu projektu) dla zaangażowanych krajów, jak również dla organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego w całej UE.

Grupy docelowe projektu:

 • Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego (VET);
 • Specjaliści w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET);
 • Osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Strona internetowa: w trakcie realizacji

Rezultaty projektu:

 • O1: Ramy Zaangażowania Pracodawców BRIDGEDS – przegląd literatury i definiowanie zaangażowania pracodawcy (na czterech poziomach)
 • O2: Program BRIDGES CPD – szkolenie mieszane dla osób zawodowo zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym, oferujące elastyczny program nauczania, który można dostosować do różnych krajów i kontekstów
 • O3: Cyfrowe zasoby edukacyjne BRIDGES i społeczność praktyków – zestaw infografik opartych na O1, treści e-learningowe wspierające O2, filmy wideo przedstawiające dobre praktyki w zakresie zaangażowania pracodawców oraz społeczność praktyków promujących wymianę doświadczeń i oferująca wspólną przestrzeń do dyskusji na tematy związane z zaangażowaniem pracodawców.

Partnerzy:

 • Belfast Metropolitan College – Belfast, Wielka Brytania (koordynator)
 • City of Dublin Education and Training Board – Dublin, Irlandia
 • Internationaler Bund – Chemnitz, Niemcy
 • Mindshift Talent Advisory – Lizbona, Portugalia
 • Evolve Global Solutions Ltd – Stratford Upon Avon, Wielka Brytania
 • Infodef – Valladolid, Hiszpania
 • Center for Social Innovation Ltd – Nikozja, Cypr
 • CWEP – Rzeszów, Polska