BEVIN – drugie spotkanie partnerskie

BEVIN – drugie spotkanie partnerskie

Piętnaście osób reprezentujących organizacje partnerskie projektu BEVIN spotkało się w Turynie, w dniach 30-31 Maja 2016. W związku z faktem, iż w spotkaniu uczestniczyło kilka nowych osób, prezentacja nowych twarzy w projekcie również miała miejsce. Celem spotkania było omówienie podziału zadań na najbliższe miesiące z naciskiem na proces zbierania odpowiednich narzędzi do bazy BEVIN.

Partnerzy omówili również techniczny aspekt rozwoju bazy danych i otrzymali praktyczne wskazówki dotyczące gromadzenia danych (będzie to pomocne dla programistów podczas fazy programowania). Pozostałe omawiane punkty to: zaplanowanie wykorzystania metody delfickiej, upowszechnianie projektu i jego rezultatów pracy intelektualnej oraz ewaluacja działań związanych z projektem.