AID: Internet Abuse Identification and personaliseD withdrawal strategies

AID: Internet Abuse Identification and personaliseD withdrawal strategies

Czas realizacji: 01.11.2019 – 31.10.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-UK01-KA204-062021

Opis projektu: 

Projekt ma na celu pomoc dorosłym w walce z uzależnieniem od nadmiernego korzystaniem z internetu [znanym jako Internet Addictive Behavior – IAB (Zachowanie uzależniające od Internetu)], poprzez wyposażenie ich w umiejętności i narzędzia, które pomogą im wpłynąć na zmianę swojego zachowania. Projekt opiera się na współczesnych wynikach badań i uważa, że nadużywanie internetu nie jest tylko „chorobą wieku dziecięcego lub młodzieńczego”, ale także rosnącym zagrożeniem dla osób dorosłych.
Główny cel:
Walka z nadmiernym korzystaniem z internetu oraz spowodowanym tym wykluczeniem społecznym.
Rezultaty projektu:
 • Treści szkoleniowe & narzędzie „Internet Addiction Pal”.
 • Materiały pomocnicze i narzędzia – platforma e-learningowa.

Partnerzy:

  • CIVIC COMPUTING – Edynburg, Wielka Brytania (koordynator)
  • ADVANCIS-BUSINESS SERVICES – Porto, Portugalia
  • ASSERTED KNOWLEDGE – Pireus, Grecja
  • TNTU – Nottingham, Wielka Brytania
  • Private Institute Emphasys Centre – Nikozja, Cypr
  • CWEP – Rzeszów, Polska

Strona internetowa projektu: https://i-aid.erasmus.site/