Czwarte spotkanie partnerów w ramach projektu TAP

Czwarte spotkanie partnerów w ramach projektu TAP

Czwarte spotkanie partnerskie w ramach projektu odbyło się w Madrycie w siedzibie fundacji CECE w dniach 18 i 19 lutego 2016 r. Głównym przedmiotem spotkania była dyskusja nad dwoma końcowymi rezultatami projektu: O3 „Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” oraz O4 „Metodologia prowadzenia warsztatów w grupie decydentów i polityków społecznych”.

Partnerzy zaakceptowali wersję dokumentu O3 przygotowaną przez CILSDGC (Rumunia) oraz przedyskutowali szczegóły i terminy przygotowania studiów przypadku dla metodologii warsztatów dedykowanych decydentom (rezultat O4). Oba dokumenty zostaną przetłumaczone na języki narodowe partnerów po przygotowaniu ich wersji końcowych.

Partnerzy przeznaczyli czas także na omówienie spraw związanych z upowszechnianiem, ewaluacją oraz wnioskami płynącymi z wizyty monitorującej polskiej Narodowej Agencji u koordynatora projektu. Partnerzy zapoznali się z rekomendacjami Agencji i wzięli je pod uwagę w dalszych czynnościach związanych z projektem. Ustalili także tematykę najbliższego newslettera projektu oraz kwestie finansowe i organizacyjne.

Kolejne spotkanie w ramach projektu odbędzie się w siedzibie LEIDO w Holandii w dniach od 7 do 8 lipca br.

Ruta Pels (MITRA)

erasmus

Zmienia życie. Otwiera umysły.

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.