4 EXPORT – Apprenticeship training for internationalization activities

4 EXPORT – Apprenticeship training for internationalization activities

Czas realizacji: 01.10.2019 – 30.09.2021
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2019-1-ES01-KA202-063864

Opis projektu:

Celem jest pomoc MŚP w rozwoju programów praktyk zawodowych, głównie interdyscyplinarnych, mających na celu ułatwienie internacjonalizacji poprzez tworzenie transgranicznych form działalności gospodarczej. Aby osiągnąć swoje cele, w ramach projektu zostanie opracowany program nauczania dla firmowych opiekunów (MŚP) działań internacjonalizacyjnych (MOOC – massive open online course), interaktywna platforma internetowa, która będzie zawierała MOOC i podręcznik samodzielnego uczenia się w celu wsparcia firmowych trenerów w korzystaniu z programu nauczania i MOOC do nauczania praktykantów na temat działań związanych z internacjonalizacją.

Założenia:

 • Opracowywanie nowych i innowacyjnych metod w dziedzinie kształcenia i szkolenia
 • Rozwój interdyscyplinarnych praktyk zawodowych w UE
 • Poprawa umiejętności związanych z internacjonalizacją
 • Zwiększenie szans na umiędzynarodowienie
 • Zwiększenie udziału w kształceniu dorosłych, a także podjęcie inicjatywy i zwiększenie szans na zatrudnienie
 • Poprawa relacji pomiędzy edukacją, szkoleniem i międzynarodowym światem biznesu
 • Wspieranie oceny kluczowych kompetencji, w szczególności przedsiębiorczości
 • Promowanie edukacji i kultury w ramach uczenia się przez całe życie, w celu podniesienia świadomości kulturowej i wspólnych wartości poprzez internacjonalizację

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz bardziej szczegółowo, do opiekunów zakładowych, którzy zapewnią praktykantom najnowsze innowacyjne możliwości i umiejętności związane z interdyscyplinarnymi praktykami w środowisku międzynarodowym.

Partnerzy:

 • FYG CONSULTORES – Walencja, Hiszpania – Koordynator
 • CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED – Dublin, Irlandia
 • CWEP – Rzeszów, Polska
 • ERIFO VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING – Rzym, Włochy

Strona internetowa: https://4export.erasmus.site/

Fb: https://www.facebook.com/4EXPORTEU/