Wydarzenie upowszechniające PLGE

Wydarzenie upowszechniające PLGE

Wydarzenie upowszechniające zostało zorganizowane 09.07.2020 oraz 20.07.2020. Zostało podzielone na dwie części ze względu na restrykcje spowodowane sytuacją koronawirusa. Ostatecznie wydarzenia udało się pomyślnie zorganizować, a uczestnicy chętnie zadawali pytania o rezultatach projektu – jak mogą z nich skorzystać.

Wydarzenie to było okazją do zgromadzenia trenerów, psychologów i osób pracujących z dorosłymi osobami, ale także każdego zainteresowanego tematyką i potencjalnych beneficjentów projektu PLGE. Program obejmował prezentację rezultatów i networking, zwiększając korzyści z udziału w wydarzeniu. Po prezentacji wszystkich rezultatów intelektualnych nastąpiła sesja pytań i odpowiedzi.

Dziękujemy wszystkim za udział!

Więcej informacji o projekcie i rezultatach można znaleźć na stronie projektu.