Trzecie spotkanie partnerskie w projekcie BEVIN

Trzecie spotkanie partnerskie w projekcie BEVIN

Trzecie spotkanie w projekcie BEVIN – dataBase of Effective opportunities in the field of Validation of non-formal and INformal learning odbyło się w Hiszpanii na Majorce w dniach 12-13 stycznia 2017 roku.

W trakcie spotkania zaprezentowano wstępną bazę skutecznych narzędzi do walidacji kompetencji nabytych w drodze kształcenia pozaformalnego i nieformalnego oraz analizator trendów walidacji szans. Rezultaty te zostały wypracowane przez partnerów na pierwszym etapie współpracy. Baza danych oraz analizator będą poddane analizie i testowaniu przez ekspertów w drugim roku realizacji projektu. Ponadto omówione zostały fazy przeprowadzenia Metody Delphi, szczególnie dużo czasu poświęcono fazie testowania.

Partnerzy zwrócili uwagę na upowszechnianie rezultatów oraz ewaluację. Wspólnie ustalono również termin spotkania w Rydze na Łotwie, którego gospodarzem będzie Biedriba Eurofortis. W spotkaniu wzięli udział partnerzy z Łotwy, Hiszpanii, Włoch i Polski.