Teacher 4.0 – spotkanie online

Teacher 4.0 – spotkanie online

W dniu 29.01.2021, partnerzy projektu Teacher 4.0 spotkali się aby omówić postępy w projekcie.

Obecnie partnerzy pracują nad scenariuszami, które będą wykorzystane do stworzenia filmów instruktażowych dla nauczycieli przedmiotów nieinformatycznych (IO2). Tematy wideo odpowiadają modułom opracowanych w ramach pierwszego rezultatu.

Dzięki drugiemu rezultatowi, nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych będą lepiej rozumieć, jak wdrażać rozwiązania cyfrowe wprowadzone w ramach projektu Teacher 4.0 do przedmiotów szkolnych.