SELF-E

SELF-E

New pathways of youth to labour market through lifestyle self – employment (SELF-E)
Termin realizacji: 01.02.2018 – 31.05.2020
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2017-1-LT02-KA205-005536

Opis projektu:

Projekt dotyczy promocji pracy z młodzieżą w Europie w celu wspierania integracji i szans na zatrudnienie dla młodych ludzi o mniejszych szansach (w tym młodzieży należącej do grupy NEET).

Głównym celem projektu SELF-E jest promowanie wysokiej jakości pracy z młodzieżą w celu wspierania samozatrudnienia opartego o style życia wśród młodych ludzi o mniejszych szansach, w tym młodzieży należącej do grupy NEET.

Aby osiągnąć ten cel, w projekcie przewidziano realizacje pięciu celów szczegółowych:

 1. Wzmocnienie zdolności młodych pracowników do organizowania innowacyjnego pozaformalnego uczenia się na temat samozatrudnienia młodzieży poprzez mentoring.
 2. Wspieranie młodych pracowników w stosowaniu nowych metod motywowania młodzieży o mniejszych szansach, w tym młodzieży należącej do grupy NEET, aby uczyć się i prowadzić działalność na własny rachunek (ze szczególnym naciskiem na przedsiębiorczość opartą o styl życia).
 3. Wspieranie przejścia młodzieży z młodości w dorosłość poprzez integrację na rynku pracy z wykorzystaniem przedsiębiorczości opartej o styl życia.
 4. Rozwój wśród młodzieży kluczowej kompetencji „poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości”.
 5. Stworzenie możliwości walidacji uzyskanej kompetencji kluczowej „poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości”.

Grupy docelowe:

 • Pracownicy młodzieżowi, którzy pracują z młodymi ludźmi o mniejszych szansach,
 • Młodzież o mniejszych szansach, w tym młodzież NEET.

Główne rezultaty projektu:

 • Zestaw narzędzi dla pracowników młodzieżowych „Mentoring społeczny jako innowacyjna ścieżka kształcenia w zakresie przedsiębiorczości opartej o styl życia – SELF-E”;
 • Zestaw ćwiczeń praktycznych (OZE) „Przedsiębiorczość oparta o styl życia”;
 • Narzędzie służące do walidacji kompetencji kluczowej „poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości”.

Partnerzy:

 • Socialiniu Inovaciju Fondas – Kowno, Litwa (koordynator)
 • Stowarzyszenie „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”– Rzeszów, Polska
 • Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd.  (CARDET) – Nikozja, Cypr
 • SDRUDZENIE ZNAM I MOGA – Sofia, Bułgaria
 • Kauno neigaliojo jaunimo uzimtumo centras (KNJUC) – Kowno, Litwa
 • Verslo iniciatyva – Kowno, Litwa
Strona projektu: self-e.lpf.lt
OnTheMoneyTrail – Interactive Book for the Financial Education of Children

OnTheMoneyTrail – Interactive Book for the Financial Education of Children

Czas realizacji: 01.10.2017 – 30.09.2019
Program pomocowy: ERASMUS+
Numer projektu: 2017-1-PL01-KA201-038534

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego podejścia pedagogicznego zapewniającego rozwój umiejętności finansowych wśród dzieci w wieku 3-6 lat, opierającego się na wykorzystaniu interaktywnego podręcznika, który może być wykorzystany w procesie kształcenia formalnego i nieformalnego dzieci.

Głównym efektem realizacji projektu będzie zatem interaktywny e-book edukacyjny, a także warsztaty dotyczące prezentacji i szkolenia nauczycieli, trenerów i rodziców, pilotażowe przeszkolenia oraz serwis informacyjny i social media.

Edukacja finansowa jest coraz ważniejszym tematem w Unii Europejskiej, zwłaszcza od 2008 roku. W ostatnich latach wiele państw członkowskich przyjęło jej ramy, definiując cele edukacyjne od przedszkola aż do wieku dorosłego, aby zwiększać niski poziom umiejętności finansowych, a tym samym – wpływać na polepszenie życia obywateli. Edukacja finansowa obejmuje szeroki zakres umiejętności oraz wiedzy i ma zasadnicze znaczenie dla niezależnej i aktywnej postawy obywateli Europy.

Głównym efektem realizacji projektu będzie interaktywny podręcznik dla dzieci dotyczący edukacji finansowej, a także wewnętrzne dokumenty partnerstwa zapewniające skuteczne wdrażanie projektu.

Partnerzy:

 • STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – Rzeszów, Polska (koordynator)
 • Advancis Business Services, Lda – Porto, Portugalia
 • Boon Unipessoal, Lda. – Matosinhos, Portugalia
 • Scuole Paritarie dell’Istituto delle Maestre Pie dell’Addolorata – Roma, Włochy
 • Djecji vrtic Radost Zadar – Zadar, Chorwacja
Strona projektu: money-trail.eu