Meeting in Lugano, Switzerland

Meeting in Lugano, Switzerland

pl-ch-swissJeden z projektów CWEP, prowadzony w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy dotyczy nawiązania współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a potencjalnym partnerem szwajcarskim w zakresie mentoringu oraz dobrych praktyk jego wykorzystania.   

W dniu 05.05.2014 przedstawiciele CWEP wzięli udział w wizycie studyjnej, która pomogła nawiązać kontakt z organizacją „ECAP Research & Development”, szwajcarskim potentatem w dziedzinie mentoringu i coachingu. Zakres przekazywanej wiedzy i materiałów dotyczył definicji i teorii mentoringu, porównania z coachingiem, wskazania najlepszych technik i sposobów wykorzystania mentoringu w zależności od grupy docelowej. Na zakończenie zaprezentowane zostały również projekty szkoleniowe i rozwojowe oparte o mentoring, które zakończyły się sukcesem. Mamy nadzieję, iż ta wiedza pozwoli nam na opracowanie wartościowej publikacji i przetransferowania szwajcarskich dobrych praktyk na grunt polski.

Zapraszamy na: www.programszwajcarski.gov.pl, www.swiss-contribution.admin.ch/poland, www.alp-carp.com.

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

 

     pl-ch-swiss                    pl-ch-karpacki                    pl-ch-alpine