Projekt IDEA: LTTA – podsumowanie

Projekt IDEA: LTTA – podsumowanie

Międzynarodowe warsztaty (LTTA) projektu IDEA są już za nami. Odbyły się one w dniach 24-28 maja 2021. Z powodu panującej światowej pandemii wydarzenie odbyło się w formie online. Codzienne spotkania zostały szczegółowo zaplanowane – koordynator wydarzenia zapewnił niezbędne plany dnia oraz omówił poszczególne etapy codziennych spotkań.

Podczas tych pięciu dni, partnerzy projektu IDEA zaprezentowali główne rezultaty projektu oraz debatowali nad możliwymi poprawkami. Natomiast uczestnicy warsztatów poznali rezultaty projektu IDEA, a także dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy na tematy powiązane z projektem (m.in. edukacja osób NEET, kontrola stresu, praca zespołowa).

Ostatnie dni warsztatów LTTA to czas krótkiego podsumowania rezultatów projektu przez partnerów i wprowadzenie możliwych poprawek.