Projekt ET-NEET’s przykładem unikalnego podejścia do efektywnych szkoleń dla grupy NEETs.

Projekt ET-NEET’s przykładem unikalnego podejścia do efektywnych szkoleń dla grupy NEETs.

“Mobilność, Motywacja, Mentoring. To jest filozofia projektu ET-NEET’s, która sprawiła, że ten trwający 2 lata projekt, realizowany w ramach programu Erasmus +, odniósł taki sukces.” Komentarz, który usłyszeliśmy na konferencji podsumowującej projekt ET-NEET’s, w Lewisham, 29 czerwca, 2016, w wykonaniu Rossa Walker’a z organizacji TeachSport, był esencją celów, działań i założeń projektu. W wydarzeniu wzięło udział wiele osób, w tym przedstawiciele OECD oraz organizacji Directory for Social Change, koordynator programu Erasmus+ i inne organizacje szkolące młodzież, które dowiedziały się o projekcie ET-NEET’s, o uzyskanych wynikach i narzędziach oraz planowanych działaniach.

Platforma internetowa projektu ET-NEET’s (www.et-neets.eu), umożliwiająca młodym osobom, organizacjom szkoleniowym oraz nauczycielom grupy NEET, wyszukanie odpowiedniego kursu szkoleniowego oraz interakcję i komunikację z innymi użytkownikami, została zaprezentowana uczestnikom konferencji przez organizację CWEP, równocześnie przedstawiciele organizacji szkoleniowych mieli możliwość dodania swojej oferty bezpośrednio podczas konferencji. Platforma ta ma na celu zachęcenie osób zainteresowanych projektem ET-NEET’s do większego zaangażowania w ten projekt oraz miejscem, gdzie znajduje się unikalne narzędzie do wyszukiwania odpowiednich kursów ‘Course Finder’. Osobom z grup docelowych, zainteresowanym tematyką projektu, platforma ta dostarcza informacji na temat polityk krajowych, zalecanych badań/projektów jak też przydatnych narzędzi szkoleniowych. Jest to istotne źródło dla osób i organizacji działających w obszarze szkoleń dla młodzieży i osób z grupy NEET, stanowiące też solidną bazę wspierającą rozwój podejścia opartego na współpracy w tym obszarze.

Dodatkowo, Jonathan Wilson, z organizacji Sea Teach zaprezentował materiały szkoleniowe (do opublikowania) dla nauczycieli osób z grupy NEET, a następnie opowiedział o narzędziu szkoleniowym i sukcesie pilotażowego kursu szkoleniowego dla grupy NEET, korzystając z oficjalnego materiału wideo, dostępnego na stronie projektu.

Kyron Williams i Thomas Clements, dwie młode osoby z grupy NEET, które wzięły udział w kursie szkoleniowym w ramach projektu ET-NEET’s, podzieliły się swoimi doświadczeniami w projekcie oraz opisały swoją drogę do zdobycia zatrudnienia, przypominając nam powody, dla których jesteśmy zaangażowani w pracę w tym obszarze.

“Dzięki temu uświadomiłem sobie nowe możliwości. Od tamtej pory zgłosiłem się do programu szkoleniowego grup NEET i obecnie pracuję z tymi osobami. To wszystko dzięki udziałowi w projekcie ET-NEET’s, bez którego nigdy bym nie pomyślał, że znajdę się w miejscu w którym się obecnie znajduję.”- Kyron Williams, uczestnik kursu z grupy NEET

Sebastian Koenigs z organizacji OECD przedstawił sytuację osób w grupie NEET na terenie UE, dokonując ciekawej analizy trendów oraz statystyk dotyczących poszczególnych osób. Kluczowe obserwacje dotyczyły gwarancji wsparcia młodych osób z grupy NEET, podkreślając równocześnie trudności związane z tym procesem oraz wczesną interwencję w wyniki nauczania jako klucz do opanowania problemu NEET.

Następnie głos zabrała Debra Tyler, prezes organizacji Directory for Social Change. Ta organizacja patronacka z Wielkiej Brytanii zajmuje się wsparciem licznych organizacji charytatywnych prowadzących kursy, tworzących publikacje czy materiały szkoleniowe, dlatego też Debra aktywnie wspierała założenia i rezultaty projektu ET-NEET’s i potwierdziła znaczenie angażowania i mobilizowania młodych ludzi, pozostających w trudnej sytuacji, do większej aktywności i ambicji, które potrzebne są do zmiany ich sytuacji życiowej.

Podsumowując wydarzenie, Julie McCafferty z Ballymun Job Centre, zwróciła uwagę na podobny projekt realizowany z programu Erasmus+ o nazwie Net Not NEET. Julie opowiedziała o narzędziu powstałym w tym projekcie, nawiązując do słów Sebastiana Koenigs’a, mówiących o tym że ‘zapobieganie jest lepsze niż leczenie’ jeśli chodzi o zapobieganie sytuacjom, które sprzyjają temu, że młodzi ludzie stają się częścią grupy NEET, oraz przedstawiła ideę ‘elastycznej definicji sukcesu’. Projekty te są bardzo podobne i tworzą potencjał do przyszłej współpracy w tym obszarze.

Projekt ET-NEET’s oferuje innowacyjne podejście do szkolenia osób z grupy NEET, unikalny zestaw narzędzi oraz aplikację pozwalającą na efektywne szkolenie osób z tej grupy. Idąc dalej, przygotowywane są następne działania mające na celu wykorzystanie rezultatów projektu, rozszerzenie zasięgu opracowanego narzędzia, materiałów i platformy jak również dalsza praca nad rozwojem efektywności szkoleń osób z grupy NEET.