Projekt – Digital Security for Senior Citizens (DiSC)

Projekt – Digital Security for Senior Citizens (DiSC)

Projekt DiSC ma na celu wspieranie i podnoszenie kwalifikacji seniorów w celu zwiększenia ich umiejętności i wiedzy w zakresie technologii cyfrowych, aby byli w stanie proaktywnie identyfikować i chronić się przed zagrożeniami i oszustwami związanymi z bezpieczeństwem cybernetycznym, podczas korzystania z technologii i urządzeń cyfrowych.

Projekt jest finansowany w ramach działania kluczowego nr 2: Edukacja dorosłych w ramach programu Erasmus+. Projekt DiSC rozpoczął się 1 grudnia 2020 r. i będzie trwał 24 miesiące do 30 listopada 2022 r.

W skład konsorcjum projektu wchodzi 5 organizacji partnerskich:

 • CWEP, Polska
 • e-Seniors, Francja
 • Innohive, Grecja
 • FyG Consultores, Hiszpania
 • Cuiablue, Wielka Brytania

W ramach projektu zostaną opracowane ramy kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, które pomogą osobom starszym w identyfikacji i ilościowym określeniu umiejętności, które pomogą im chronić się przed cyberzagrożeniami. Aby zapewnić praktyczne wykorzystanie tych ram, DiSC opracuje również narzędzie benchmarkingu dla użytkowników końcowych, służące do pomiaru poziomu ich kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Będzie ono wspierane przez grę online, dzięki której użytkownicy będą mogli ćwiczyć praktyczne umiejętności w tym zakresie, w bezpiecznym, wirtualnym środowisku. Projekt będzie również miał wpływ na politykę na poziomie krajowym i europejskim, poprzez wyciąganie wniosków opartych na dowodach i zaleceniach politycznych z danych zebranych w trakcie trwania projektu.

Cele projektu:

 1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów
 2. Edukacja seniorów na temat rodzajów zagrożeń cyfrowych i ich skutków
 3. Budowanie potencjału cyfrowego osób starszych w zakresie rozpoznawania zagrożeń dla bezpieczeństwa cyfrowego i oszustw oraz aktywnego przystosowywania się do nich

Stworzenie podstaw dla realizacji krajowej i europejskiej polityki bezpieczeństwa cyfrowego

Beneficjentami projektu są seniorzy w wieku 55 lat i więcej, a także organizacje skupiające się na podnoszeniu kwalifikacji i zwiększaniu kompetencji ICT wśród seniorów.

Rezultaty projektu:

 1. Ramy kompetencji w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego
 2. Narzędzie do oceny kompetencji z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego
 3. Cyfrowa gra planszowa DiSC
 4. Sprawozdanie z pilotażu i ocena skutków oraz zalecenia polityczne

CWEP, jako organizacja składająca wniosek projektowy, będzie zarządzać projektem i koordynować go, a także zapewni, że wszyscy partnerzy osiągną wyniki w terminach określonych w tym wniosku, na wysokim poziomie, przy wsparciu PMI ze strony każdego z partnerów. Ponadto, CWEP, jako koordynator projektu, będzie prowadził szereg raportów analitycznych w celu śledzenia wpływu działań podejmowanych w ramach projektu. CWEP będzie również nadzorować realizację czwartego rezultatu pracy intelektualnej, tj. –  Bezpieczeństwo cyfrowe dla seniorów. Sprawozdanie z pilotażu i ocena skutków oraz zalecenia dotyczące polityki.

Projekt będzie miał na celu podniesienie świadomości i zmianę pozycji zarówno osób starszych, jak i szkolących ich edukatorów ICT, poprzez podkreślenie zarówno zawodowych, jak i osobistych korzyści płynących z zastosowania proaktywnego podejścia do bezpieczeństwa cyfrowego w codziennym życiu.

Partnerzy stowarzyszeni będą zaangażowani na wszystkich etapach realizacji projektu, aby zwiększyć potencjalny zasięg projektu, nie tylko w początkowej fazie pilotażowej, ale również w działania związane z upowszechnianiem i wykorzystaniem rezultatów na późniejszym etapie projektu.

Jeśli są Państwo zainteresowani bliższym poznaniem projektu i jego wyników lub chcą Państwo wziąć w nim udział, prosimy o kontakt.

Agnieszka Cyburt |

https://cwep.eu/pl/