Pierwsze spotkanie partnerów w ramach projektu DECENT

Pierwsze spotkanie partnerów w ramach projektu DECENT

W dniach 23 i 24 listopada 2017 r. w Curtea de Arges w Rumunii odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu DECENT. Gospodarzem spotkania było stowarzyszenie ADES, które jednocześnie jest koordynatorem tego projektu.

W trakcie spotkania partnerzy zaprezentowali swoje instytucje: Stowarzyszenie “Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości (CWEP) – Polska, Know and Can Ltd – Bułgaria, Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd – Cypr, FYG CONSULTORES – Hiszpania i Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci – Włochy.

Partnerzy wspólnie podzielili między siebie zadania do przygotowania oraz odbyli szkolenie z zakresu użytkowania Admin Project jako narzędzia podstawowego w zarządzaniu projektem. Ustalono również termin kolejnego spotkania, które odbędzie się we w Polsce.

Partnerzy projektu poświęcili wiele czasu na dyskusję dotyczącą upowszechniania rezultatów projektu. Upowszechnianie oznacza działania mające na celu zapewnienie właściwego rozpoznania, przedstawienia i wdrożenia na szeroką skalę wyników programu Erasmus+ oraz poprzedzających go programów. Partnerzy zgodnie uznali, że rezultaty projektu BEVIN powinny być upowszechnianie bardzo intensywnie z wykorzystaniem różnych metod i technik, gdyż będzie on miał istotny wpływ na społeczeństwa wszystkich krajów Unii Europejskiej.