Pierwsze spotkanie partnerów projektu Interview Champ

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Interview Champ

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Interview Champ odbyło się w Catford w Wielkiej Brytanii 13 grudnia 2018 roku. Podczas spotkania partnerzy omawiali etapy projektu, które koordynator zaprezentował na początku spotkania. Partnerzy ustalili również jakie działania należy podiąć przed następnym spotkaniem.

Następne spotkanie odbędzie się w kwietniu 2019 r. w Polsce, gdzie gospodarzem spotkania będzie CWEP.