Pierwsza publikacja z projektu MASTERS

Pierwsza publikacja z projektu MASTERS

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą notatką prasową opracowaną w ramach projektu MASTERS.

MASTERS to akronim od Make ApprenticeShip aTtractive in European SMEs

Ten projekt, współfinansowany przez program Erasmus + Unii Europejskiej, rozpoczął się 01.10.2019r.

Pierwsze wydanie notatki prasowej to podstawowe informacje na temat projektu MASTERS.

POBIERZ