Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości

Stowarzyszenie współpracuje z wieloma partnerami z Europy (m.in. Austria, Holandia, Niemcy, Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania, Włochy) realizując wspólnie projekty adresowane do osób młodych, uczących się oraz przedsiębiorców. Współpraca ta pozwala na wymianę doświadczeń z partnerami z innych krajów oraz wykorzystanie tych doświadczeń na Podkarpaciu. Stowarzyszenie podjęło działania na rzecz utworzenia sieci współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi i przedsiębiorcami w celu promowania efektywnego korzystania przez przedsiębiorców z odnawialnych źródeł energii. W swojej działalności współpracuje też z jednostkami samorządu terytorialnego. Czym się zajmujemy: