Spotkanie Networkingowe w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Spotkanie Networkingowe w ramach programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców

19 i 20 września br. przedstawiciel naszego stowarzyszenia, jako organizacji pośredniczącej w programie EYE, uczestniczył w spotkaniu networkingowym, organizowanym w Brukseli przez Komisję Europejską we współpracy z EYE Support Office.

Spotkanie networkingowe łączyło dwie różne grupy organizacji pośredniczących: doświadczone organizacje, które są już zaangażowane w realizację programu w cyklu 7 lub brały udział w poprzednich cyklach, oraz organizacje poczatkujące, które przystąpiły do programu w cyklu 8, w lutym 2016.
Wszystkie organizacje pośredniczce, brały udział w sesji informacyjnej, która oferowała możliwość zadawania pytań i zwrócenia się do Komisji Europejskiej, EASME, zespołu IT oraz Support Office w zakresie wyjaśnienia punktów z poprzednich sesji lub programu w ogóle.
Główne tematy które były poruszane podczas dwudniowego spotkania:

  • Opracowanie procesu mającego na celu nadzór nad jakością aplikacji i doboru przedsiębiorców
  • Tworzenie sieci kontaktów – umożliwienie wymiany doświadczeń
  • Promowanie projektu EYE – dobre praktyki organizacji pośredniczących
  • Zarządzanie ustanowionymi relacjami
  • Przygotowanie młodych przedsiębiorców do staży
  • Raportowanie – omówienie najlepszych praktyk wśród organizacji partnerskich
  • Informacja zwrotna od przedsiębiorców i możliwości jej właściwego wykorzystania.

Mamy nadzieję że uzyskana wiedza i doświadczenie wpłyną pozytywnie na jakość wsparcia świadczonego przez CWEP.