[:p]Mentoring – wsparcie rozwoju osobowego. Najlepsze praktyki szwajcarskie.Mentoring – support for personal development. Swiss best practices

[:p]Mentoring – wsparcie rozwoju osobowego. Najlepsze praktyki szwajcarskie.Mentoring – support for personal development. Swiss best practices

mentoringUkazała się kolejna publikacja wydawnictwa Stowarzyszenia „Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości”. Tym razem poruszony został w niej temat mentoringu. Jak zwrócono uwagę we wstępie: „O mentoringu mówimy w różnych sytuacjach życiowych, nie tylko w przypadku formalnej edukacji. Można nawet stwierdzić, że mentoring jest bardziej związany z edukacją poza i nieformalną niż z tradycyjnym sposobem nauczania. Każda życiowa sytuacja może być też przedmiotem mentoringu, ponieważ obojętne jest czy uczyć się będziemy funkcjonowania w świecie wielkich korporacji czy też adaptacji do warunków kulturowych w obcym nam kraju. Nieważne jest też czy mentor będzie osobą starszą, widzianą przez nas w świecie realnym, czy też będzie to młodsza od nas osoba, z którą komunikujemy się głównie poprzez sieć Internet. Najważniejszy jest cel mentoringu: rozwój osoby prowadzonej.” Publikacja przedstawia zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne dotyczące mentoringu a jej kluczowe elementy obejmują prezentacje najlepszych rozwiązań szwajcarskich w tym zakresie.

Do pobrania: „Mentoring – wsparcie rozwoju osobowego. Najlepsze praktyki szwajcarskie”