Szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”

Szkolenie LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!”

Od 22 do 26 stycznia 2018r. w Lizbonie a następnie w Vila Verde odbyło się kolejne szkolenie  LTTA w ramach projektu „No Cyberbullying at the School!” zorganizowane przez Agrupamento de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva.

W pierwszym dniu partnerzy spotkali się w National Center for Cybersecurity,  który jest koordynatorem operacyjnym i portugalskim organem krajowym specjalizującym się w bezpieczeństwie cybernetycznym.

W kolejne dwa dni wizyty partnerzy zostali zaproszeni do  Educational Resources and Technologies Team- Genaral Directorate of Education gdzie  został zaprezentowany min. program eTwinning gromadzący szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracujący za pomocą mediów elektronicznych. Uczestnicy mieli również przyjemność brać udział w spotkaniu z przedstawicielami Erasmus+ National Agency, następnie wszyscy udali się w podróż do Vila Verde gdzie miała miejsce dalsza cześć szkolenia.

Ostatnie dwa dni spotkania partnerzy poświęcili na omówienie w szczegółach  bieżących zadań w projekcie oraz prezentacje i  opracowanie wyników poprzedniego szkolenia LTTA , zostały również zaprezentowane wyniki ankiet dotyczących cyberprzemocy. Wspólnie ustalono także termin kolejnego spotkania.

Na zakończenie kilku dniowego spotkania wszyscy uczestnicy projektu zostali zaproszeni na uroczystą kolację a następnie na oficjalne wręczenie certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu LTTA.

erasmus

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.